27 “Caldera, White Steam,”

Caldera, White Steam: monoprint